İlçelere Ve Köylerine Ait Videolar

ZARA

Zara İlçesi Tarihi Bizans Dönemi Yöre bu dönemde önce Pontus, sonra Sebastia (Sivas) bölgesine bağlanmıştır. Selçuklular Dönemi Yörede Oğuz boylarının isimlerini taşıyan köylerin, (Avşar, Kızık, Eymir, Iğdır, Dodurga, Kargın) varlığı Türklerin Anadolu’ya ilk geldikleri zamanlardan beri Zara’da bulunduklarına işaret etmektedir. Şeyh Mezruban Hazretlerinin Zara civarının İslamlaşmasında büyük rol oynadığına inanılır. Anadolu Selçuklu sultanı Alaaddin Keykubat […]

AKINCILAR

TARİHÇE •Tarih şimdilik bize Anadolu’nun en eski sakinlerinin ETİLER olduğunu bildirmekte ve göstermektedir. Elde bulunan ve görülen bütün tarih ve haritalarda işaret edildiği üzere Etiler’in Kelkit ırmağı havzasını ihtiva eden bir sınıra sahip oldukları bilinmekte ve görülmekte olması sebebiyle Akıncılar ilçe ve köylerinin bulunduğu coğrafik bölgenin en eski sakinlerinin de Etiler olması ihtimali ve varsayımı […]

DOĞANŞAR

TARİHÇE Doğanşar’ın antik adı HYPSELE‘dir. Kelime İpsile şeklinde telaffuz edilerek günümüze kadar gelmiştir. Doğanşar ve çevresinin Osmanlı dönemindeki ismiTOZANLI idi. Kaza merkezi İpsile olarak anılırken geneli kaynakların tamamında Tozanlı Kazası veya Tozanlı Nahiyesi şeklinde adlandırılmıştır. İpsile ve çevresi bu ismi, Tozan Bey ve aynı isimle anılan cemaatten almıştır. Tozan Bey, 1455 öncesinde yörede idarî ve askerî yetkilidir. Aynı nahiyedeki bir […]

GÜRÜN

TARİHÇE Kapadokya belgelerinde Tegarama, Hitit kaynaklarında Tagarama ve Gurinian Asur kaynaklarında Tilgarimmu(yüksek mağaraların bulunduğu su yeri), Ermeni kaynaklarında Arabisios, Kimmer İskit tarihinde Tehaorma, Tevrat’ta Togarma, Bizans döneminde Gauraina ismiyle bilinen ve 1408 yılında Osmanlı topraklarına katılan, 1869 yılında kaza olan ilçenin, Gürün ismini ne zaman ve nasıl aldığı hakkında tarihi, coğrafi ve insani etkilere bağlı […]

KANGAL

TARİHÇE İlçenin yerleşim tarihi oldukça eskidir. Anadolu tarihi ilk çağlardan beri medeniyetin beşiği olmuştur. Bir medeniyet yıkılırken yerine yeni bir medeniyet kurulmuştur.   İlçe topraklarının Anadolunun içerisinde olması nedeniyle yıllarca yerleşim merkezi olduğu gibi kurulan devletler arasında sınır teşkil etmesinden dolayı müstahkem mevkii durumuna gelmiştir. İlk çağlardan kalıntılar, ilçenin dağlık bölümünü oluşturan kuzey kesimini oluşturmuştur. […]

SUŞEHRİ

TARİHÇE İlçenin ilk yerleşim yeri şimdiki merkezin iki kilometre doğusunda Çayırbaşı mevkiinde bulunuyordu. Bulahi ve Bulahiye adını taşıyan bu yerleşim yeri depremler sonucu yıkılınca ilçe Andıryas adı ile şimdiki bulunduğu yerde gelişmeye başlamıştır. (Halen ilçenin doğusunda bşir bölgeye Bulaklı denilmektedir.) 1865 Yılında yeniden yapılan vilayet düzenlemesinde Şebinkarahisar sancağı Trabzon’dan alınarak Amasya ve Tokat ile birlikte […]

İMRANLI

İMRANLI İLÇESİ TARİHİ İmranlı ve çevresi, tarihsel süreç içerisinde Hitit, Pers, İskender, Roma ve Bizans İmparatorluklarının hâkimiyetinde kaldığı bilinmektedir. Yine tarihi kaynaklarda bölgenin zaman zaman Müslüman Arapların eline geçtiği ve Malazgirt Savaşı sonrasında da Bizanslılar ile yapılan antlaşma gereğince, Kızılırmak yayının dışında kalan yerlerin doğusu ile beraber bu bölgenin Türk idaresi altına girdiği kaydedilmektedir. İmranlı […]

GÖLOVA

İLÇEMİZİN KISA BİR TARİHÇESİ Gölovanın tarihi M.Ö.2000 yıllarına kadar uzanmaktadır. İlçemizin kuzeyine düşen Söğütlü Göze mevkiinde Hitit Uygarlığından kalma bulgulara rastlanmıştır. Bizans ve Trabzon-Rum Devletleri hakimiyeti altında kalan İlçe Fatih Sultan Mehmet’in 1461 yılında Trabzon-Rum Devletini fethetmesiyle Osmanlı İmparatorluğuna geçmiştir. Eski adı Ağvanıs olan Gölova’dan Evliya Çelebi Seyahatnamesinde bahsetmektedir. Gölova adını baraj yapılmadan önce Gölova […]

DİVRİĞİ

TARİH İÇİNDE DİVRİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 1 Divriğinin Coğrafi yapısı a-Divriğinin yeri Sivas’ın Doğu Anadolu Bölgesi’nde kalan,Yukarı Fırat bölümünün İç Anadolu sınırı yakınındadır.İlçenin yüzölçümü 2.782 km2 dir.Kuzeyde imranlı ve Zara ,batıda Kangal ,güneyde Malatya,doğuda Erzincan İlleriyle çevrilidir.Yüksekliği deniz seviyesinden ortalama 1250 metredir.Yükseklik 900-1000 metreden başlar.Yüksek ve sert dağlarla çevrili olması ulaşımda zorluklar meydana getirir.İlçenin dış bağlantısı […]

ŞARKIŞLA

İLÇEMİZİN TARİHİ Şarkışla çevresinde ve ilçeye bağlı Mergesen Köyü (ilçe merkezine 5km uzaklıkta) önlerinde, yüzeyde ele geçen çakmaktaşından araç-gereçler, büyük olasılıkla Neolitik Döneme ait kazıyıcı ve uçlardır. Bu deliller de Şarkışla’ya Neolitik Dönemde yerleşildiğini ortaya koymaktadır. Hititler döneminde de, yörenin bir yerleşme birimi olduğu anlaşılmaktadır. Hititler dönemine ait olduğu anlaşılan madeni heykelin ilçeye 5km uzaklıktaki […]

KOYULHİSAR

TARİHİ Koyulhisar, Sivas´ın Karadeniz iklim ve coğrafi bölgesine düşen ve ilin en kuzeyinde bulunan ilçesidir. 1923 yılından 1933 yılına kadar il olan Şebinkarahisar”a bağlı bir ilçeydi. Vilayetlerin yeniden düzenlenmesi için yapılan çalışmalar neticesinde birçok il ilçe haline getirilmiş, bu arada Şebinkarahisar”ın da 20 Mayıs 1933 tarih ve 2197 sayılıkanunla ilçe haline getirilmesiyle, bu tarihten sonra Koyulhisar, Sivas”a bağlanmıştır. Yerli halkın önemli bir bölümü civardaki diğer ilçelerde olduğu gibi Türkmen, Çepnilerdendir. Koyulhisar; sırtını Dumanlı (Duman Baba, Hacı Bektaş Veli”nin Müridi) dağına verirken, fay hattı […]

HAFİK

TARİHÇE: İç Anadolu Bölgesinin Yukarı Kızılırmak bölümünde Sivas İli’ne bağlı bir ilçe olan Hafik, kuzeyinde Tokat’ın Reşadiye ve Almus ilçeleri, Sivas’ın Koyulhisar ilçesi, güneyinde Kangal ilçesi, doğusunda Zara ilçesi, batısında Sivas ve Yıldızeli ilçeleri ile çevrilidir. Hafik’in büyük bölümü Kızılırmak Havzasında, kuzeydeki küçük bir bölümü de Yeşilırmak havzasında yer almaktadır. İlçe yüksek ve engebeli bir […]

GEMEREK

GEMEREK Eski çağlardan beri yerleşim yeri olan Gemerek, 1071’den itibaren Türkmen aşiretlerinin yerleştiği bir bölge olmuş, 1408’ de Timur’un Anadolu’dan çekilmesiyle tamamen Osmanlı topraklarına katılmıştır. Ne zaman kurulduğu kesin olarak bilinmemekle beraber, Malazgirt savaşından sonra bazı Türk aşiretleri tarafından kurulduğu, Osmanlı İmparatorluğu’nun yükselme devrinde kasaba olduğu bilinmektedir. Kanuni Sultan Süleyman’ın Nahçıvan Seferi sırasında burada konakladığı […]

ALTINYAYLA

ALTINYAYLA TARİHİ Altınyayla eski bir yerleşim merkezi olmasına rağmen ne zaman ve kimler tarafından kurulduğuna dair kesin bilgiler mevcut değildir. İlçe sınırları içerisinde yer alan Başören Köyünde yapılan arkeolojik kazılar 1994 yılından itibaren, Almanya Marburg Üniversitesi adına Prof. Dr. Andreas MÜLLER başkanlığındaki bir ekip tarafından yapılmış ve edinilen bilgiler bulunan höyük ve eski şehir harabeleri […]

YILDIZELİ

YILDIZELİ TARİHİ Sivas ve çevresi ile ilgili yazılan kitaplarda, hazırlanan yıllıklarda Yıldızeli tarihçesinin başlangıcı olarak 1639 yılı alınsa da, ilçede tarih öncesinde M.Ö.4500’lerden itibaren yerleşimlerin olduğu, yapılacak yeni arkeolojik çalışmalarla bu tarihin çok daha öncelerine inebileceği anlaşılmıştır. İlçenin Kalkolitik Devir’den itibaren, Eski Tunç, Orta Tunç, Hitit, Frig, Med ve Pers dönemleri, Makedonya Krallığı ve Hellenistik […]
Video Gönder
1
Videonu Gönder Yayınlansın
Merhaba
Yayınlanmasını İstediğiniz Videoları Bize Gönderirmisiniz.